Senast uppdaterad

Hur anger jag längd, bredd och höjd?

  1. På godsraden längst ner på er sändning så fyller ni Antal kolli, kollislagskod, varuslag, vikt, volym och flakmeter beroende på vad ni har för uppgifter.


  2. För att lägga till kolliraden så klickar ni på 

  3. Här är ett exempel på en nyskapad kollirad, med 1 kolli, PC- Paket som kollislagskod, Material som varuslag, samt vikten 1 kg.


  4. Expandera raden genom att klicka på


  5. Nu finns det möjlighet att klicka på  för att editera vilket kan se ut enligt följande


  6. Fyll i önskad längd, bredd och höjd på er sändning och avsluta med  för att lägga till de nya uppgifterna.