Senast uppdaterad

Hur länge sparas sändningsinformationen i LogTrade?

Vi sparar sändningsinformation i LogTrade i tre månader. I statistikportalen Control Tower sparas sändningsinformation innevarande år och hela det föregående året.