Senast uppdaterad

Konsolidering

Modulen Konsolidering kräver tillägg på licensen.

 

Vad är konsolidering?

Konsolidering innebär att en transportköpare slår ihop flera sändningar till en för att förenkla hantering och reducera fraktkostnad. En sändning med 10 kolli är generellt billigare än 10 sändningar med varsitt kolli. Det går bara att konsolidera när alla ingående sändningar har samma mottagare och skickas med samma transportör.

 

Konsolidering leder till

 • Reducerade transportkostnader genom konsolidering.
 • Sparar tid och resurser i lagret genom att manuellt arbete tas bort.
 • Säkerställer att allt konsolideras, inga manuella misstag.
 • Möjliggör effektivare resurshantering om kunderna kan lägga order under hela dagen – ingen peak vid deadline.

 

Aktivera Konsolidering i LogTrade

Gå in under ’Inställningar > Konsolidering’
Välj ”Transportör” och ”Produktkod”
Klicka på knappen ”Lägg till”

 

Konsolidering med produktbyte

Konsolidering med produktbyte innebär att när sändningen överstiger produktens gräns för vikt, volym eller flakmeter så byter systemet till den produkt ni ställt in. I och med att sändningen byter produkt måste även nya etiketter och fraktsedlar skrivas ut.

OBS! Det är användarens ansvar att sätta rätt etikett på rätt kolli.

För att aktivera konsolidering med produktbyte markerar ni en konsolidering i listan.
Gå ner under ’Konsolidering med produktbyte’
Välj den produkt som sändningen skall ändras till när gränsen överskrids.
Ni kan även välja att en sändning ska konsolideras till ett kolli eller om man vill behålla flera kolli. Ni kan även välja att godsraden ska få ett annat kollislag. Exempelvis om flera paket istället ska skickas på en pall.

Exempel:

 

Vad konsolideras?
Vilka sändningar som konsolideras är transportörsunikt men man kan utgå ifrån att minst följande parametrar måste stämma överens för att en konsolidering skall ske.

Sändingen ska ha samma

 • Transportör
 • Produkt
 • Sändningsdatum
 • Fraktbetalare
 • Fraktstödskod

Mottagaradressen ska ha samma:

 • Namn 
 • Adress (alla tre raderna)
 • Postnummer 
 • Region/Stat
 • Land

Som tumregel kan man ha att olika tilläggstjänster inte kan konsolideras med andra.

 • COD
 • Efterkrav
 • Garantitjänster
 • Värme och kyla
 • Tullfakturor
 • Volym-baserad sändning och flakmeter-baserad sändning kan inte konsolideras