Senast uppdaterad

Batchimport från Excel

Förutsättningar:

  • Att man tecknat avtal för modulen Batchimport på licensen
  • Max 1000 rader i taget
  • Batchimport sker till status Ny

 

Vad är batchimport från excel?
Importfunktion för kunder som inte har en integration mellan sitt affärssystem och LogTrade 2.0. Med hjälp av en excelmall fyller man I kontaktinformation, tilläggstjänster och information om godset. Man kan fylla I upp till 1000 sändningar per import.

Hur gör man?
1. Teckna avtal för modulen Batchimport
2. Ladda ner Excelmallen via knappen Ladda ner mall under Skapa sändning > Batchimport från Excel. Fyll i Excelmallen enligt instruktioner i mallen. Tänk på att visa fält är tvingande.
3. Klicka på välj fil och sök fram er editerade fil.
4. Klicka på importera, tänk på att detta kan ta ett tag beroende på hur många sändningar som är angivna i mallen.
5. Filtrera sändningsvyn på sändningar med status Ny och eventuellt sändningsdatum som är angivet i filen vid import.
6. Markera de sändningar du vill skriva ut, alternativt bocka i fältet Markera alla. Tryck därefter på Skriv ut.
7. De sändningar som inte kunde skrivas ut pga valideringsfel ligger kvar under status Ny. Öppna varje sändning för att validera och därefter åtgärda valideringsfelet. Tryck därefter på Validera och skriv ut.

Förklaring av fält och flikar I excelmallen.
Produktkod
Här skall ni ange vilken produkt hos transportören som skall användas. Ni kan hämta giltiga värden genom att logga in på https://distribution.logtrade.info/LicensedForwardersAndProducts.aspx

Uppdragsnummer
Ett unikt ID per sändning. Med hjälp av detta unika värde kan man sedan knyta ett kolli och en tilläggstjänst till sändningen.

Avsändarkod
Ange koden på den avsändaren som finns upplagd under Inställningar > Avsändarmallar. Genom att ange koden hämtas kundnummer som är knutna till avsändaren.

Tips! Ange avsändarkod så hämtas kundnumret som är inlagt på licensen.

Sändningsmall
I en sändningsmall går det att fördefiniera sändningsinformation. Det innebär att enbart mottagaruppgifter behöver importeras via Excelfilen och övrigt kan hämtas från sändningsmallen. Det går att använda samma sändningsmall på samtliga rader eller att definiera olika sändningsmallar på olika rader.

Kolli (Flik I excel)
Genom att ange uppdragsnumret på en sändning kan man knyta ett kolli till sändningen.

Tilläggstjänster (Flik I excel)
Genom att ange uppdragsnumret på en sändning kan man knyta en tilläggstjänst till sändningen. Ni kan hämta giltiga värden för tilläggstjänster genom att logga in på https://distribution.logtrade.info/LicensedForwardersAndProducts.aspx