Senast uppdaterad

LogTrade Avisering

I LogTrade finns möjlighet för flera olika typer av aviseringar både via E-post och SMS. Man kan exempelvis ange att en avisering skall gå iväg när sändningen är skickad för att kunden skall få tillgång till Track&Trace-information.

Det finns också möjlighet att skicka avisering med frakthandlingar eller med en extern inloggningslänk vilket innebär att kunden själv kan slutföra sändningen.

 • E-postavisering med track&trace-länk
 • E-postavisering med transportdokument
 • E-postavisering med extern inloggningslänk (när sändningen sparas)
 • SMS-avisering med track&trace-länk
 • SMS-avisering med transportdokument
 • SMS-avisering med extern inloggningslänk (skickas när sändningen sparas)

Vi har också stöd för aviseringar som är baserade på händelser eller ickehändelser i Control Tower.

 • E-postavisering som triggas när en sändning får status levererad
 • SMS-avisering som triggas när en sändning får status levererad

För att kunna utforma sina aviseringsmail och SMS använder man sig av makron (platshållare).

Ett makro kan användas både i Ämnesraden och mailtexten. 

 

Följande makron kan användas

 • %LoginUrl% (För inloggningsavisering)
 • %ConsignmentId%
 • %ForwarderCode%
 • %ProductCode%
 • %ShipmentNumber%
 • %SenderReference%
 • %RecipientReference%
 • %CustomData1%
 • %CustomData2%
 • %CustomData3%
 • %CustomData4%
 • %CustomData5%
 • %NumberOfPackages%
 • %ShipmentUrl% (Länk till sändningen i CT)
 • %DeliveryName%
 • %DeliveryAddress%
 • %DeliveryZipCode%
 • %DeliveryCity%
 • %DocumentUrl% (För transportdokumentavisering)
 • %LabelDocumentUrl%
 • %ConsignmentNoteDocumentUrl%
 • %InvoiceDocumentUrl%
 • %DeliveryNoteDocumentUrl%
 • %DangerousGoodsDocumentUrl%
 • %ReturnDocumentUrl% (Ej aktiv ännu, se F1854)
 • %RecipientContactPerson%
 • %SenderAddressName%

 201703302095.jpg

 

Egen spårningslänk: 

Kunder har möjligheten att ange en egen URL som ersätter länkningen mot Control Tower.

I mailet går det alltid ut vår länk. Om man klickar på den länken kommer du till vår sida där vi kollar om kunden angett en egen url, isåfall skickar vi dig vidare dit med parametrarna ifyllda (så som platshållare).
 
Det är gjort så för att vi ska få statistik på alla statussökningar, inte bara dom vi själva visar.
 
Exempelvis kan kunder om möjligheten finns ange en generisk spårningslänk till valfri transp. där InquiryNumber i detta fallet pekar mot vår platshållare %ShipmentNumber% som då matar in sändningsnumret i URL:en och resultatet är en fungerande URL med vårt sändningsnummer som variabel. 
 
2018-03-19_11_05_10-Aviseringsmallar__epost___LogTrade.png