Senast uppdaterad

Automatisk avisering

Med Automatisk avisering så kan ni ställa in så en viss typ av avisering skickas med på alla era sändningar hos en viss produkt och transportör. På så vis slipper ni fylla i tilläggstjänsten avisering på varje sändning. Detta sker då istället automatiskt när det är uppsatt.

Modulen Automatiska tillval kräver tillägg på licensen.

AUTOMATISK AVISERING

 1. Gå in under Inställningar > Systeminställningar > Automatisk avisering


 2. Nu finns följande valmöjligheter att välja mellan.
 3. Klicka på rullistan för att välja vilken aviseringstyp som ni vill använda er av.


 4. Klicka på rullistan för att välja vilken transportör aviseringen ska gälla


 5. Klicka på rullistan för att välja vilken produkt aviseringen ska gälla. Om ni inte gör någon ändring så står den kvar på (Alla produkter).


 6. Klicka på rullistan för att välja vilken avsändarkod som ska används. Om ni inte gör något val så den blir tom, då kommer det att gälla för alla avsändare på licensen.


 7. Klicka på rullistan för att välja om ni vill välja en mottagande landskod. Då går aviseringarna endast till det här landet. Om ni inte gör något val så den blir tom, då kommer det att gälla för alla mottagande länder.
 8. Klicka på rullistan för att välja vilken aviseringsadress som ska användas. Antingen avsändarsidan eller mottagarsidan. Det går också bra att välja fast värde. Då dyker det upp ett fält där en kommunikationsadress ska anges som är ett fast värde. 9. Normalt så när en aviseringstjänst läggs till på sändningen så behövs det en e-postadress eller ett SMS-nummer på sändningen så att kommunikationen fungerar. Om detta inte är tillagt så blir det ett valideringsfel.

  För automatisk avisering finns möjligheten att välja om en validering ska ske. Om inte valideringen kryssas i, så kommer LogTrade att avisera på sändningar där det finns e-postadress eller SMS-nummer. På sändningar där det inte finns någon e-postadress eller ett SMS-nummer så kommer inga aviseringar att ske.

  Om valideringen kryssas i så kommer varje sändning som inte har en e-postadress eller ett SMS-nummer fastna vid ett valideringsfel. 10. Avsluta med att klicka på 

 

ÄNDRA AUTOMATISK AVISERING

 1. Gå in under Inställningar > Systeminställningar > Automatisk avisering


 2. Markera den automatiska avisering som ni vill göra ändringar på


 3. Ni kan endast ändra aviseringsadress och mallid, vill ni göra andra ändringar så måste den automatiska aviseringen som är upplagd tas bort. Därefter behöver en ny sättas upp.


TA BORT AUTOMATISK AVISERING

 1. Gå in under Inställningar > Systeminställningar > Automatisk avisering


 2. Markera den automatiska avisering som ni vill ta bort.


 3. Klicka på