Senast uppdaterad

Statusavisering

Funktionen kräver tillägg på licensen.

 

Generellt

Statusavisering triggar en avisering via SMS eller Email när en statuskod har lästs in eller när en statuskod inte har lästs in efter en angiven tid efter frisläpp.

 

 

Urval

Man börjar med att ställa in ett urval för regeln:

 

Inställningar

Man anger sedan inställningar för urvalet. 

Händelsetyp
Välj mellan Status mottagen och Status inte mottagen. Beroende på vilken händelsetyp som anges........

Vänta på status
Ange transportörens statuskod. I Control Tower kan man se vilken händelsekod transportören använt för en viss status.

Exempel:

Tidsspann
Ange i minuter hur lång tid regeln skall vänta innan den triggas.

Vänta sedan på status
För 2-stegs händelser. Vänta först på status X och sedan på status Y.

Tidsspann
Ange i minuter hur lång tid regeln skall vänta innan den triggas.

Aviseringsadress
Hämtas från Avsändaren, Mottagaren eller ange ett fast värde.

Aviseringssätt
SMS eller Email

Mallid
Aviseringsmall. Ställs in under Inställningar > Systeminställningar.

 

 

Scenarios

Notera att statuskoderna i nedan exempel inte tvunget är verkliga exempel.

 

Händelsetyp: Status Mottagen

Scenario 1:
När sändningen är levererad skall avisering skickas.

 

Scenario 2:
När sändningen är utlastad för leverans skall avisering skickas.

 

 

Händelse typ: Status inte Mottagen

 

Scenario 1:
Ingen ny status 3 dagar efter status för EDI Inkommen.

 

Scenario 2:
Sändningen har inte fått någon status alls på 3 dagar.

 

Scenario 3:
Ingen statusuppdatering på sändningen X tid efter status upphämtad.

 

Scenario 4:
Levererad till ombud ej utlämnad till kund på 3 dagar.