Senast uppdaterad

Release 2.16.6

Validering

  • Ny validering på att om Tullfaktura används så måste artikelrader på fakturan fyllas i.
  • Validering på att norska postnummer måste vara 4 siffror.

PostNord, Sverige

  • Stöd för 19-MyPack Collect till länderna DE, NL, BE, LU.
  • Stöd för 24-MyPack Drop Off från länderna DE, NL, BE, LU.

DHL Freight, Sverige

  • Stöd för Euroconnect Import
  • Uppdaterade specifikationer för DHL Pall, DHL Stycke, DHL Parti
  • Uppdaterade specifikationer för Euroconnect
  • Ny produkt Nordic Pallet
  • Euroconnect Plus, ändrat vilka tillval som är giltiga.