Senast uppdaterad

Har LogTrade 2.0 stöd för Farligt Gods dokument?

I LogTrade 2.0 finns en funktion för Farligt Gods. Denna är kopplad till respektive transportörs produkter och tilläggstjänster och följer respektive transportörs specifikationer. Modulen Farligt Gods bör inte användas för Egen definerad transportör då funktionen inte innehåller ett generellt regelverk för Farligt Gods. För frågor kring användning av denna funktion hänvisar vi till respektive transportör och deras specifikationer för produkter och tilläggstjänster.