Senast uppdaterad

Var kan jag hämta de senaste layoutfilerna?

Om ni har problem att skriva ut och får felmeddelande om att ni inte får ladda ner layoutfiler kan ni hämta de senaste layoutfilerna nedan.

Ladda ner layoutfiler för LogTrade Printer

Filerna skall läggas in under: C:\ProgramData\LogTrade BarLink\Logtrade Printer/Layouts/