Senast uppdaterad

Automatiskt frisläpp

Automatiskt frisläpp används för att frisläppa vid en viss tidpunkt som kan sättas antingen för alla produkter hos en transportör eller för vardera produkt hos den transportören.

OBS! Det är inte rekommenderat att endast ange en tid i fall det skulle vara någon störning hos transportören eller LogTrade vid utsatt tidpunkt så blir inte sändningarna frisläppta. Därav är det rekommenderat att lägga in flera tidpunkter så att systemet gör en ny kontroll om inte den första tiden var möjlig.


  1. Gå in under Inställningar > Systeminställningar > Automatiskt frisläpp


  2. Alternativen för Automatiskt frisläpp ser ut enligt följande


  3. Välj transportör .

  4. Välj produkt .

  5. Välj om ni vill att det ska gälla en viss avsändare .

  6. Välj tidpunkt för frisläppet .

  7. Välj om ni vill få ut sändningslistan .

  8. Välj vilken skrivarkö ni vill ha ut er sändningslista på

  9. Välj vilken skrivarbenämning som ska skriva ut er sändningslista (Vanligast STL – Standard Sändningslista)

  10. Avsluta med att välja Lägg till .