Senast uppdaterad

Vad är Integrated printing och hur fungerar det?

Integrated printing är en funktion i LogTrade som möjliggör automatisk utskrift direkt från ert affärs- eller lagersystem.
Med Integrated printing kan ni styra utskrifter mot flera packstationer, lager och partners direkt från affärs, eller lagersystem. 

Integrated Printing installeras som en windowstjänst (services.msc) på den dator eller server som har tillgång till de skrivare som man vill skriva ut fraktdokumenten på (dvs inte på alla enheter som vill använda LogTrade utan bara på den datorn eller server som ska hantera utskrifterna). Tjänsten körs av en windows- eller domänanvändare. Anledningen till att tjänsten inte använder ett systemkonto är att tjänsten behöver ha rättigheter till skrivarna som skall användas.

Tjänsten använder inställningarna (inloggningsuppgifter mot Logtradelicensen och inställningar med vilka skrivare och dokumenttyper man ställt in) i den konfigurationsfil som ligger på den windows- eller domänanvändarens konto som användes när installationen gjordes.

När man skapar en sändning hos LogTrade, från ERP eller motsvarande så läggs utskriften i den skrivarkön som man valt på sändningen. Integrated Printing är uppkopplad mot LogTrade och kollar om det finns något printjob för den aktuella skrivarkön. Om det finns ett printjob så hämtas det ner och skickas till skrivarna enligt inställningarna i konfigfilen.

 

Att tänka på!

  • Det viktiga är att när man ska installera Integrated Printing så ska man måste logga in med den användare som man tänker ha som användare för windowstjänsten. Detta för att Integrated Printing skapar en konfigurationsfil som sparas under användarens konto (C:\Users\XXXX\AppData\Local\LogTradeBarLink\LogTrade Printer).

  • Integrated Printing ska bara vara installerat på den/de datorer eller servers som ska hämta och hantera utskrifterna.