Senast uppdaterad

Hur länge sparas sändningar i LogTrade?

LogTrade sparar sändningar för 3 månader tillbaka. Är man intresserade av mer utförlig sändningsstatistik så finns det en tilläggsmodul kallad Control Tower. Där sparas sändningar i 2 år och det finns även möjlighet att spåra sändningar där.

Ni kan läsa mer här https://www.logtrade.se/funktionalitet/analysera/control-tower/