Senast uppdaterad

Ta bort testläget

För att göra en skarp sändning i LogTrade måste ni ta bort testläget. I annat fall så kommer inte transportören kunna ta del av informationen. Testläget är aktivt på alla transportörer i början och måste avlägsnas på varje transportör som ska användas skarpt.
För att ta bort testläget hos en transportör, gör följande
:

  1. Gå in under Inställningar > Transportörer > Välj transportör


  2. Ta bort bocken


  3. För att slutföra inställningen så klicka på .