Senast uppdaterad

Generell bokning

En förberedd transportör är en bättre transportör. Med funktionen Generell bokning kan transportören uppskatta hur mycket lastutrymme och vad för slags transportprodukter som du sannolikt behöver, utan att bokningen är vare sig exakt eller definitiv.

Tillvägagångsättet är lite olika beroende på vilken transportör som man vill aktivera bokningen för.

Vi har skapat egna artiklar för respektive transportör: