Senast uppdaterad

DHL Paket Export

Produkten DHL Paket Export finns som en tillgänglig produkt på er licens. Ni väljer DHL Paket och sedan är det den mottagande landskoden som styr om det ska vara
DHL Paket Export eller DHL Paket.

Med mottagande landskod ’SE’ för Sverige så blir det en vanlig DHL Paket.
Med en annan mottagande landskod än ’SE’, så blir det en DHL Paket Export. Det kommer inte att vara synligt i gränssnittet men det tolkas korrekt när EDI-filen går till DHL.