Senast uppdaterad

Kom-igång med LogTrade 2.0

Avtal

Förutsättningar för att kunna följa guiden

Denna artikel förutsätter att ni har tecknat ett avtal med LogTrade och att ni fått inloggningsuppgifter till logtrade.se/logga-in/.
Saknar ni inloggningsuppgifter eller har några frågor kan ni kontakta oss på support@logtrade.se.
Använder ni er av en integration mot oss så kan det krävas att man gör inställningar i ert egna system. Kontakta er systemleverantör för att få hjälp. 
Avtal

Lägg upp avsändarmall

När man skapar en sändning så ska man ange vem som är avsändaren. För att man inte ska behöva skriva in avsändarinformationen varje gång så kan man lägga upp avsändarinformationen som mallar och därefter välja vilken mall du vill använda.
 
Inställningar

Lägg upp mottagarmall

Om en mottagare är åtrkommande så kan man lägga upp dom i motagarmallar. När man skapar en sändning så väljer man vem mottagaren är från mallarna så slipper man skriva in informationen.
Har man integration till något system tex ERP så har man adresssuppgifterna där och då behöver man inte lägga upp dom i LogTrade för när en sändning skapas så skickas adressinformationen med i anropet.
 
Integrated Printing

Lägg in ert kundnummer till transportören

För att man ska kunna skapa en sändning så måste man ange sitt kundnummer hos transportören. Detta lägger man upp i LogTrade under respektive transportör.
 
Skapa sädning

Installera programvaran LogTrade 2.0 Integrated Printer

För att kunna skriva ut frakthandlingar i LogTrade 2.0 behöver ni installera programvaran  LogTrade Integrated Printing.
Obs! För att installera programvaran krävs administratörsrättigheter.
 
Frisläpp

Skapa sändning

Om ni har en integration till LogTrade så skapar ni sändningen från ert system. Kontakta er systemleverantör för att få instukritoner hur integrationen fungerar. Om ni inte har någon integration eller vill skapa en sändning från LogTrade så går det bra.
 
Avtal

Valideringsfel

För att transportörerna skall få så korrekt information som möjligt så görs valideringar på er sändning. Valideringar skiljer sig mellan olika transportörer och mellan olika produkter. Om ni får ett valideringsfel så kan det exempelvis bero på att ni har fel vikt, ogiltigt postnummer, eller missat ett obligatoriskt fält exempelvis kollislag. Om ni har problem med ett valideringsfel eller undrar vad felmeddelandet betyder kan ni kontakta oss på support@logtrade.se
 
 
Avtal

Skriv ut er sändning

När ni väljker att Validera och skriv en sändning och allt är ok så skickas utskriften till en skrivarkö hos LogTrade som den lokalt installerade LogTrade Integrated Printing är ansluten till. När utskriften kommer till skrivarkön så hämtar LogTrade Integrated Printing ner informationen och skriver ut era frakthandlingar automatiskt.
 
Avtal

Frisläpp och skicka EDI

För att transportören ska få sändningsinformation som ni fyllt i så behöver er sändning frisläppas. Det är i detta steg som en EDI-fil skickas iväg till transportören. När man frisläpper sändningarna så skrivs en sändningslista ut per automatik. Sändningslistan och frisläpp görs vanligtvis vid dagsavslut i anslutning till att transportören hämtar godset för att ta ut en sammanställning på dagens sändningar.
 
Avtal

Ta bort testläge

För att göra en skarp sändning med LogTrade 2.0 måste ni först ta bort Testläget. Det skall göras på varje transportör. När testläge är markerat så skrivs det ut test på alla frakthandlingar.
 
Avtal

Säkerställa utskriftskvalité

Med testläget borta är ert LogTrade satt i skarpt läge och ni kan nu skriva ut korrekta fraktdokument. För att säkerställa så att era etiketter uppfyller samtliga krav som ställs från era transportörer kan ni kontakta er transportör och gå igonom utskrifterna.
 
 
 
GUIDER FAQ SUPPORT