Senast uppdaterad

Transportörsspecifika fält på avsändarmall

  1. Skapa en avsändarmall eller klicka på en befintlig som du vill lägga in transportörsspecifik information på.

  2. Under avsnittet 'Transportörsspecifika fält' väljer du den 'Transportör' som du vill lägga in specifik information på
  3. Ta bort bocken I fältet 'Använder standard inställningar' och fyll därefter i de uppgifterna som är specifikt för denna transportören när den aktuella avsändarmallan används.


  4. För att lägga till specific information för en specific product klickar du på 'Lägg till' under produktspecifika fält.


  5. Välj den produkt som du vill ange specific information för och fyll därefter I informationen.
    Klicka på den 'gröna bocken' för att spara informationen.


  6. När du är klar klickar du på 'Spara'