Senast uppdaterad

DHL Express - Valideringsfel - Meddelande från DHL Express: Failure - request (220001)

Detta valideringsfel är ett generellt felmeddelande som inte talar om vad exakt som är fel. För att göra vidare felsökning så kan följande steg göras.


1. Om felmeddelandet  mceclip2.png

genereras så kan ni klicka på knappen mceclip1.png längst ner på er sändning.
Här fås tydligare information om vad det kan vara för fel. Ett exempel nedan beskriver att postnumret är felaktigt.

mceclip3.png2. Ett sätt kontrollera så att rätt postnummer är ifyllt och att exempelvis inte landskoden hamnat i postnummerfältet är genom http://dct.dhl.com/.
Där ni kan prova att fylla i samma  information som ni tänkt på er sändning för att se vad DHL Express förväntar sig att få in. Här kan ni även se vilka produkter som är möjliga att använda för denna sändning. Avsluta med Search.

mceclip0.png