Senast uppdaterad

Farligt gods

Farligt gods är en tilläggstjänst som innebär att ens sändning innehåller material som behöver hanteras på ett kontrollerat sätt.

Tänk på att vara noggrann när ni fyller i Farligt gods. Är ni osäkra på hur det ska fyllas i så kontrollera alltid med en som är expert på farligt gods.

 

För att lägga till tilläggstjänsten Farligt gods på en sändning (förutsatt att produkten ni använder har stöd för Farligt gods) så följer nedan en guide. 
Om ni använder er av återkommande farligt godsartiklar så finns det möjlighet att skapa upp en mall för detta. I annat fall kan det läggas in manuellt som finns beskrivit under mallen.


Skapa upp en Farligt gods mall


1. Gå in under Inställningar>Farligt gods

mceclip0.png

2. Fyll i ett namn på er farligt godsmall.

mceclip1.png

3. Skriv in ert UN-nummer på artikeln.

mceclip2.png

4. Skriv in er offciella ämnesbeteckning.

mceclip3.png

5. Skriv in officiell ämnesbeteckning på ett alternativt språk.

mceclip4.png

6. Skriv in er klassificeringskod.

mceclip5.png

7. Skriv in er förpackningsgrupp.

mceclip6.png

8. Skriv in er tunnelrestriktionskod.

mceclip7.png

Om det gäller sjötransport så finns följande alternativ att fyll i med.

9. Skriv in er IMDG Flampunkt.

mceclip8.png

10.  Kryssa i om det är IMDG Marinrisk.

mceclip9.png

11. Avsluta med att klicka på mceclip10.png.

 

Redigera en Farligt gods mall

1. Gå in under Inställningar>Farligt gods 

mceclip12.png
2. Markera den mall som ni vill göra ändringar på.

mceclip13.png

3. Fyll i den nya informationen som ni vill lägga till.

4. Avsluta med att klicka på mceclip14.png.

 

Ta bort en Farligt gods mall

1. Gå in under Inställningar>Farligt gods 

mceclip12.png
2. Markera den mall som ni vill ta bort.

mceclip13.png

3. Klicka på mceclip15.png.

 

 

Lägga till Farligt gods på en sändning.


1. Klicka på rullistan för tilläggstjänstkod på er sändning och välj tilläggstjänsten ’Farligt gods’.

mceclip0.png

2. När ni valt ’Farligt gods’ så kommer det se ut enligt följande.

mceclip1.png

3. Ska det vara Sjötransport så klicka i bocken för Sjötransport.

mceclip2.png

 

4. När tilläggstjänsten är pålagd på sändningen så behöver godsraden fyllas i för att kunna fylla i informationen om sitt farliga gods. Avsluta med att klicka på knappen 'Lägg till' mceclip4.png.

mceclip3.png


5. När godsraden är ifylld och tillagd så syns en röd liten symbol mceclip5.png.

mceclip6.png

6. Klicka på symbolen mceclip5.png för att göra inställningar för ert farliga gods.

mceclip7.png

7. Klicka på mceclip8.png för att få fält att fylla i för ert farliga gods.

mceclip9.png

8. Välj mall för att lägga till en Farligt gods mall som ni skapat upp.

 

9. Vill ni istället fylla i informationen manuellt på sändningen så får ni fylla i varje fält för sig på samma sätt som är gjort i bilderna ovan för mallen.

10. När ni fyllt i all information klart så avsluta med att klicka på mceclip16.png för att lägga till er information.

11. Vill ni lägga till fler artiklar så är det bara att klicka på mceclip8.png

mceclip17.png

12. När ni är klara så klicka på mceclip18.png för att spara er information om farligt gods. Därefter återvänder ni till er sändning och kan göra klart det sista.

 

Farligt gods utskrifter

Önskar ni att skriva ut en separat Farligt godsdeklaration så kontrollera så att detta alternativ är aktivt. 

1. Gå in under Inställningar>Transportör>Välj transportör>Skrivarinställningar. Kontrollera rutan ’Skriv ut separat dokument för farligt gods’ under fraktsedel.

mceclip12.png

2. Avsluta längst ner genom att klicka på mceclip19.png.