Senast uppdaterad

Byta lösenord på en inloggad användare i LogTrade

1. Gå in under Inställningar>Systeminställningar>Användare

mceclip0.png

2. Klicka på Användare

mceclip2.png

3. Markera er användare för att göra ändringar på denna.

mceclip4.png

4. Fyll i det lösenord ni vill ändra till.

mceclip6.png

5. Klicka på mceclip7.png för att ändra till det nya lösenordet.

5.  Vill ni hellre att LogTrade slumpar fram ett lösenord till er så klicka på mceclip8.png

Då kommer det fram ett slumpmässigt lösenord i Lösenordsfältet. Exempelvis:

mceclip9.png

6. Klicka på mceclip7.png för att ändra till det nya lösenordet.

7. Oavsett vilket av alternativen ovan som användes så klicka på mceclip10.png för att det nya lösenordet ska börja gälla.