Senast uppdaterad

Returhantering

Inkommande godsflöde (”returhantering”)

Returhantering skall generellt hanteras via de returprodukter som finns för respektive transportör. Till exempel PostNord MyPack Collect där det är möjligt att skicka in ”Använd returetikett” (UseReturnLabel), vilket genererar en ”vanlig” etikett och en returetikett samt EDI enligt PostNords specifikationer.  

Om man vill skapa en retursändning genom att bara vända på adresserna på en produkt är det upp till kunden att göra det i samråd med sin transportör.  Det är också olika beroende på transportör/produkt om det kommer att fungera eller om man får göra så. Det är viktigt att tänka på att kundnummer mm. då också bör byta plats. LogTrade validerar att data är korrekt strukturmässigt men vi kan inte validera innehållet så tillvida att t.ex. rätt kundnummer står i rätt fält.

Generellt kan sägas att om man redan vid utleverans vill bifoga en returetikett skall transportörernas returprodukter användas, t.ex. PostNord MyPack Collect med returetikett. Om man i efterhand vill skicka en returetikett till kunden kan adresshanteringen enligt nedan utnyttjas och skall då ses som en vanlig sändning där EDI skickas eftersom vi då vet att det är en ”skarp” sändning. Verifiera alltid detta med transportören.

När det handlar om B2B är normala tillvägagångssättet, att slutkunden själv skapar fraktdokument i sitt TA-system men sätter mottagaren betalar.

 

Adresshantering:

Avsändaradress

Hämtadress

Mottagaradress

Leveransadress

Företaget

Kunden

Företaget

Blank

 

Endast avsändande kundnummer skall anges och det är då Företagets kundnummer hos transportören som skall anges i detta fält.

Förtydligande kring adresser:

Avsändaradress är normalt den adress godset skickas från. Om gods ibland skickas från ett annat ställe kan hämtadress användas vid dessa tillfällen.

Mottagaradress är normalt den adress godset skall skickas till. Om gods vid enstaka tillfällen ska till annat ställe används leveransadress.