Senast uppdaterad

Installera Integrated Printing med msiexec

Logtrade.Printing.Install.msi

Installer som kan köras som den är, eller användas av IT-avdelningen för att pusha ut klienten (inklusive installation av IP). 

Den varken kollar eller installerar .NET. Integrated Printing ligger med som en feature som kan väljas till inne i installationsprogrammet.

Man kan installera IP från en kommandoprompt med följande kommando (silent install), det är vad IT-avdelningen gör när dom ska pushar ut IP.


msiexec -i Logtrade.Printing.Install.x64.sv-se.msi /quiet INSTALLLEVEL=100 SERVICEACCOUNT=domain\user SERVICEPASSWORD=password

 

Logga installationen

För att logga installationen anger man /log log.txt i strängen. 
Exempelvis:

msiexec -i Logtrade.Printing.Install.x64.sv-se.msi /quiet  /log log.txt INSTALLLEVEL=100 SERVICEACCOUNT=domain\user SERVICEPASSWORD=password

 

Logtrade.Printer.Install.exe

Installer som kollar om .NET 4.5 är installerad. Om .NET saknas laddas det ner från internet och installeras innan installationen fortsätter, därefter kör den igång MSI-filen. Denna installer är tänkt för ”slutanvändare”. MSI-filen ligger med inne i EXE-filen, så den är helt fristående.

 

Överkurs:

För att installera IP manuellt efter installation (OM du inte redan hade IP på maskinen), kör följande i en kommandoprompt (Ta bort 64 om du kör 32-bitars Windows):

CD "\Program Files\Logtrade BarLink\Logtrade Printer"

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil /username=<domain>\<username> /password=<password> Logtrade.Printing.Service.exe