Senast uppdaterad

Installera Integrated Printing

 Förutsättningar för installation:
 • Licensnummer, användarnamn och lösenord för LogTrade
 • Administrationsrättigheter för att installera LogTrade Printer.
 • Microsoft .NET Framework 4.6.1 eller senare.
 • Användarnamn och lösenord (Windows) för användaren som skall köra windowstjänsten.
 • Användaren som skall köra windowstjänsten måste ha tillgång till skrivarna som skall användas.

Innan ni installerar, välj uppsättningsalternativ.
Integrated Printer hanterar flera olika uppsättningsalternativ. Vilket alternativ ni väljer beror på hur er miljö ser ut. Ni bör utgå ifrån hur många packstationer ni skall använda och hur ni vill styra era utskrifter. Här är de två vanligaste uppsättningsalternativen. Tänk på att man kan kombinera olika alternativ med varandra.

 • Alternativ 1 - En tjänst, en utskriftskö
  Vanligaste uppsättningsalternativet för installationer där man endast har en packstation. Kan också användas flera gånger, exempelvis en installation per packstation.
 • Alternativ 2 - En tjänst, flera utskriftsköer
  För installationer där man vill hantera flera utskriftsköer från en server.


Hur styr jag vilken utskriftskö utskrifterna skall skrivas ut på?
Utskrifter kan styras på olika sätt. Via användaren, PrintQueueId eller PrintShipments.

 • Användaren – Knyt en utskriftskö till en användare i LogTrade 2.0. Med detta alternativ väljs utskriftskö utifrån den användare som skapar sändningen. Utskrifter styrs genom att skapa sändningar med olika användare.  
 • PrintQueueId – Via webservice kan utskriftskön styras via PrintQueueId.

 • PrintShipment – Via webservice kan metoden PrintShipment användas.

 

Tänk på att om ni har en koppling mellan ert affärssystem och LogTrade så kan utskrifterna styras därifrån. De som har byggt kopplingen väljer hur utskrifterna skall styras. Kontakta därför er affärssystemspartner om ni har några frågor på hur era utskrifter styrs.

 

Installera/Konfigurera Integrated Printing
Börja med att aktivera integrated printing samt lägga upp era utskriftsköer i LogTrade under Inställningar > Systeminställningar > Integrated Printing.


Exempel:

 

Hämta utskriftsprogrammet LogTrade Printer från https://distribution.logtrade.info/download

Tänk på att installationen av LogTrade Printer skall göras med fullständiga administrationsrättigheter.

Starta installationen genom att dubbelklicka på installationsfilen

 

Välj Kör

 

Nu startar installationsguiden:

Klicka Nästa.

 

Läs licensavtalet.
Klicka i Jag accepterar villkoren i licensavtalet
Klicka Nästa

 

Klicka på Integrated printing och välj 'Installeras på den lokala hårddisken'.
Klicka sedan Nästa

 

Ange Inloggningsuppgifter för den windowsanvändaren som skall köra tjänsten Integrated Printing.

Klicka Nästa

 

Klicka Installera

 

Klicka Slutför

 

När installationen är slutförd har det skapats en ny programmapp på datorn under Start > Program

 

Öppna Integrated Printing - inställningar i startmenyn och klicka på Lägg till.

 

Ange inloggningsuppgifter för er Logtradelicens och klicka på Anslut för att hämta de skrivarköer som ni har lagt upp på er licens.

Välj den utskriftskö ni vill använda

 

Markera ett skrivarnamn och klicka på Ändra för att knyta skrivarnamnet till en skrivare.  För etikettskrivaren måste rätt papperstyp anges. (Ex. STE Etikett med kvitto, 105x252)

 • STD - Skrivare för Standard dokument (Fraktsedel, CMR, Farligt gods, Faktura)
 • STE - Skrivare för Standard etikett/label (Glöm inte att ange Papperstyp)
 • STL - Skrivare för Standard lista (Sändningslista, Manifest, End of day)

 

Exempel:

 

Starta sedan om Windowstjänsten LogTrade Integrated Printing.


Felsökning av Integrated Printing
Se Felsökning Integrated Printing

 

Support
Har ni några frågor om hur ni skall sätta upp Integrated Printing hos er kan ni boka in en tid för konsultation. Det gör ni enklast via support@logtrade.se