Senast uppdaterad

Felsökning Integrated Printing

Integrated Printing installeras som en windowstjänst (services.msc). Tjänsten körs av en windows- eller domänanvändare. Anledningen till att tjänsten inte använder ett systemkonto är att tjänsten behöver ha rättigheter till skrivarna som skall användas.


Exempel. Här kör användaren logtradese\marake tjänsten LogTrade Integrated Printing.

1.png

Tjänsten använder inställningarna i den konfigurationsfil som ligger på den windows- eller domänanvändarens konto.

Exempel. C:\Users\marake\AppData\Local\LogTradeBarLink\LogTrade Printer.

2.png


I konfigurationsfilen sparas inloggningsuppgifter mot Logtradelicensen och inställningar med vilka skrivare och dokumenttyper man ställt in.

OBS! Det är inte rekommenderat att göra ändringar direkt i konfigurationsfilen även om det kan fungera. Använd programmet Integrated Printer – inställningar under Start > Program > LogTrade BarLink för att göra inställningarna.Exempel på en konfigurationsfil.

3.png 

LogTrade 2.0 användargränssnitt

På licensen under Inställningar > Systeminställningar Integrated Printing > Aktiva skrivarköer kan man se vilken windows- eller domänanvändare som kör tjänsten och om kön är ansluten. Alltså om servern anser att klienten är ansluten mot servern.

Exempel på hur det kan se ut på en licens. Tänk på att det kan ligga flera utskriftsköer i listan.

4.png

 

  

Loggning av Integrated Printing
Loggning är aktiverat per default och alla utskrifter som hämtas loggas I filen Logtrade.Printing.Service.log. Filen loggar också andra saker som vi kan ha nytta av vid eventuell felsökning. En loggfil skall alltid bifogas vid en felanmälan till Logtrade support.

11.png

 

Windowstjänst
Allt som händer med windowstjänsten Logtrade Integrated Printing loggas i loggboken (event viewer) på datorn.

Exempel tjänst har startat:

12.png

 

Exempel tjänst har stoppats:13.png


Exempel. fel lösenord är angett på användaren som skall köra tjänsten. Notera att vi nu är i logboken för System.14.png 

 

Exempel på problem som kan uppstå
Flyttat eller har problem med en skrivare.
Då är det essentiellt att man gör alla inställningar vad gäller exempelvis skrivare och inloggningsuppgifter, inloggad på datorn eller servern med den användaren som kör windowstjänsten LogTrade Integrated Printing. Annars skrivs de inställningar man gör till fel konfigurationsfil. Man kan prova att exempelvis peka ut skrivaren igen, och sedan starta om tjänsten. Det går bra att starta om tjänsten med en annan windowsanvändare än den som kör tjänsten.

Tjänsten går inte att starta
Beror nästan alltid på att det är fel lösenord angivet för windows- eller domänanvändaren användaren som skall köra tjänsten. Exempelvis har lösenordet gått ut och man har glömt att ändra det på tjänsten. Vår rekommendation är att lägga upp en windows- eller domänanvändare för att köra tjänsten och på den användaren ställa in att lösenordet ej skall gå ut, användaren behöver inte vara administratör. Administrationsrättigheter krävs endast vid installation av programvaran.


Hämta layoutfiler manuellt
Om i fall att man vill hämta layoutfiler manuellt kan det göras här: https://distribution.logtrade.info/layouts

 

 

Summering

Det som är viktigt att ta med sig är vem som skall göra inställningarna. Vilka inloggningsuppgifter och skrivare som används samt hur man enkelt kan felsöka.
Vid problem börjar man alltid med att starta om windowstjänsten och sedan kollar man i loggboken och på Logtradelicensen så att tjänsten är ansluten.