Senast uppdaterad

Ändra kommunikationskanal för Integrated Printing

 

  1. Logga in på den datorn/servern som LogTrade Integrated Printing är installerat. Säkerställ att du loggar in med den användaren som kör servicetjänsten.

  2. Öppna programmet ’LogTrade Integrated Printing’

  3. Klicka på fliken ’Avancerade inställningar’


  4. Ta bort bocken för ’Använd äldre kommunikationskanal’


  5. Klicka på ’Verkställ’


  6. Stäng programmet

  7. Öppna Windows ’Tjänster’

  8. Gå till ’LogTrade Integrated Printing’, markera raden och klicka på ’Starta om tjänsten’.

  9.  Stäng programmet när tjänsten startas om.