Senast uppdaterad

Valideringsfel på postnummer som fungerat tidigare

Om ni får valideringsfel på postnummer som ni tidigare har skickat till så kan detta bero på att årligen görs det en uppdatering av postnummer, oftast kring Mars – April. Denna uppdatering innebär att nya postnummer tillkommer, gamla plockas bort, m.m. Detta innebär att om du får valideringsfel på ett postnummer som du skickat till så kan detta ha upphört och därmed inte giltigt längre. 

www.postnummerservice.se så finns det information om vilka postnummer som är giltiga samt att det finns även information om postnummerändringar.