Senast uppdaterad

Status i LogTrade

En sändning i LogTrade kan ha olika status. 

 

Ny - Sändningar som inte är färdiga kan sparas ner i befintligt skick. Detta om sändningen inte är färdig att skrivas ut ännu eller mer information behöver fyllas i senare. Sändningar som ligger under status ny kan ändras och sparas igen. När sändningen sedan är färdig kan den valideras och skrivas ut. Ingen kontroll sker på sändningen under status ny utan det är först när den valideras.

Validerad - Sändningar blir validerad om den uppfyller de krav på sändningen som transportören kräver för att den ska bli korrekt.

Exempel på valideringsregler kan vara att er sändning innehåller (produkt, avsändare, mottagare, antal kolli, rätt vikt, korrekt avsändar och mottagarland osv). En validerad sändning är fortfarande möjlig att ändra på.

Frisläppt - Då sändningar frisläpps så skickas EDI-filen iväg till transportören. När sedan transportören skannar in etiketten så matchas den mot EDI-filen.
När en sändning är frisläppt så är det inte längre möjligt att göra ändringar på sändningen.

Normalt så skrivs även en sändningslista ut när sändningen frisläpps. Sändningslistan är en sammanställning av de sändningar som är frisläppta och sorteras på produkt och frisläppningstidpunkt.

Borttagen - Sändningar som är borttagna är också förbrukade. De sändningar som har statusen borttagna är sökbara i LogTrade men går inte att återställa till en annan status.