Senast uppdaterad

Smarta mappar - API-Användare


Smarta mappar är en tilläggsfunktion som möjliggör utdelning av ett visst sökurval. 

 

Lägga till en användare

1. Gå in under Inställningar>Systeminställningar>Användare.

2. Lägg upp en API-användare genom att fylla i en användaridentitet, ett lösenord samt användarrättigheterna 'Användaren kan se sändningar' och 'Användaren är enbart behörig att logga in via webbservice'

mceclip0.png

3. Avsluta med att klicka på mceclip1.png.

Dela ut den smarta mappen i Control Tower

1. Gå in under Control Tower i LogTrade

mceclip2.png

 

2. Gå in under Sändningar

mceclip4.png

3. Gör ert sökurval här som ska delas ut till slutkund. Det finns fler valmöjligheter om ni klickar på Avancerad sökning. När ni fyllt i alla attribut ni vill söka efter så klicka på mceclip7.png.

Exemplet nedan visar 2019-10-01 till 2019-10-30 alla sändningar med transportören LogTrade och produkterna Paket och Transport.

mceclip6.png

4. När ni ser ert sökurval som ni önskar att dela ut, så kan ni klicka på mceclip8.png.

mceclip9.png

5. Klicka på Välj grupp och Lägg till grupp.

mceclip11.png

6. Fyll i ett gruppnamn och ett mappnamn.

mceclip12.png

7. Nu syns er mapp under Smarta Mappar i Control Tower.

mceclip13.png

 

 Skicka ut inbjudan till slutkund för den smarta mappen

 

 1. I Control Tower så gå in under Inställningar>Delade mappar

mceclip3.png

 

2. Gå till fliken Utdelade smarta mappar

mceclip0.png

3. Markera den smarta mappen

Exempel nedan heter 'LogTradeMapp'

mceclip1.png


4. Välj delningstyp API-användare

mceclip2.png

5.  Sisista giltighetsdag sätts alltid ett år framåt som standard men går att ändra genom att klicka på mceclip3.png.

mceclip4.png

6. Ange en ansvarig person hos och ange deras Namn och e-postadress.

mceclip5.png

7. Välj er slutkunds användare som ska få ta del av den smarta mappen.

mceclip6.png

8. Slutkunden blir tilldelade ett API-token som också kommer att skickas iväg till slutkunden. Tänk på att API-token är unika så det är alltså inte nedanstående som ska användas.

mceclip7.png

9. Fyll i er slutkunds e-postadress, eventuellt kopia till ansvarig person samt ämne och meddelande.

mceclip8.png

10. Klicka på mceclip9.png för att slutföra inbjudan.

11. När ni klickat för att slutföra inbjudan så kommer ni se att det blir grönt på er Smarta mapp.

mceclip10.png

Slutkunden

1. Er slutkund får nu ett mail med en inbjudan om den utdelade mappen.


mceclip12.png
2. Det är detta API-token som ska användas för att ta del av den utdelade smarta mappen. I fallet ovan är API-token = j4opie3fom89wikk38ocex6mow. Er kund får inte samma API-token utan ett eget unikt.

3. Er slutkund har i nästan alla fall byggt in stöd för att få in detta i sitt system. Dock finns det möjlighet att använda Logtrade Shipment Viewer Original.xlsm.


Logtrade Shipment Viewer Original

1. Öppna excelfilen som heter LogtradeShipmentViewer Original.xlsm

mceclip13.png

2. Skriv in ert API-token och klicka på  mceclip15.png.

mceclip14.png

3. Under fliken Shipments mceclip17.png

Så syns nu de utdelade sändningarna.

mceclip16.png

4. Ni kan sedan undersöka de andra flikarna för att få information om antal kolli, kollislagskod, utskriftsstatus osv. Det är möjligt att göra en uppsättning under FieldSetup för att få ut mer information.
EDIT: Om inte Excelen ska användas utan kunder vill bygga en direkt integration så ligger denna informationen beskriven här: 

https://api.logtrade.info//swagger/ui/index#!/AfterShipment/AfterShipment_GetShipmentsWithStatusEvents