Senast uppdaterad

Bokning Schenker, Sverige

Bokning av upphämtning mot DB SCHENKER sker via web service och måste aktiveras. Man kan välja mellan att boka sändningen manuellt genom att klicka på en bokningsknapp efter validering. Eller så kan man välja att det alltid ska ske en bokning av upphämtning vid validering för en viss produkt.

Manuell bokning - Bokning sker via bokningsknapp

 1. Man aktiverar manuell bokning genom att man går till 'Inställningar > Transportörer > DB Schenker'.
 2. Fyll in den bokningstid ni har avtalat med transportören i fältet ”Senaste bokningstid” och för (DB Schenker) även ”Upphämtningstid”, ”Hämtningsadress-ID (OPAL)” och ”Schenkerkontor”.
  Genom att fylla i bokningstiden aktiverar ni manuell bokning.
 3. Klicka sedan på ”Spara”.

Använda manuell bokning

 1. För att boka en hämtning så skapar du en sändning som vanligt.

 2. När sändningen är skapad trycker du på Validera ioch skriv ut som vanligt.
 3. På utskriftssidan trycker du på 'Boka hämtning för sändning'.


 4. Sedan väljer du att skriva ut sändningen.

 

Automatisk bokning - Bokning sker automatisk vid validering

 1. Man aktiverar automatisk bokning genom att man går till 'Inställningar > Transportörer > DB Schenker'.
 2. Under ”Produktspecifika fält” kan ni ange om en produkt ska ha automatisk bokning när sändningen valideras.
  För att lägga till produktspecifik information klickar du på 'Lägg till' under Produktspecifika fält.


 3. Välj vilken produkt det gäller samt fyll därefter i Kundnummer, Hämtningsadress-ID (OPAL) Schenkerkontor, kryssa för rutan Automatisk bokning vid validering, Senast bokningstid och Upphämtningstid.


 4. För att lägga till ändringen klickar ni på den gröna bocken.


 5. För att spara ändringarna klickar ni på ”Spara” längst ner.