Senast uppdaterad

Bokning DHL Freight, Sverige

Manuell bokning

Det finns två alternativ, generell och bokning av specifik sändning, av manuell bokning för DHL Freight i LogTrade.

Alternativ 1  - Generell bokning

Alternativ 1 är en generell bokning som inte är knuten till någon specifik sändning.

 1. För att sätta upp denna typ av bokning så ska ’Visa boka upphämtning i menyn' under 'Inställningar> Transportörer> DHL Freight', kryssas för.


 2. Efter att du aktiverat 'Visa boka upphämtning i menyn' då kommer 'Boka upphämtning' att finnas tillgänglig under 'Skapa sändning > DHL Freight, Sverige'.


 3. Efter att man klickat på 'Boka upphämtning' så fyller man i informationen om bokningen och avslutar med att klicka på 'Boka'

 

Alternativ 2
Alternativ 2 en manuell bokning som är knuten till en specifik sändning. Detta kan göras på två olika sätt, manuellt eller automatiskt.

Manuellt

 1. Gå till Inställningar> Transportörer> DHL Freight, Sverige.


 2. Ställ in er senaste bokningstid och ert kundnummer hos DHL.


 3. Vid utskrift av sändningen så aktiveras nu knappen .

 4. Klicka på knappen och fyll i informationen kring er bokning. Hämtningstiden tas från er ifyllda senaste bokningstid. Ni fyller även i vilken form ni vill få bokningsbesked. Klicka på boka.

 

Automatisk bokning - bokning sker automatisk vid validering

Aktivering av automatisk bokning görs på produktnivå under produktspecifika fält på avsändaren eller under produktspecifika fält i transportörens inställningar.

 

Inställning på avsändarmall

 1. Gå till 'Inställningar > Avsändarmallar' och välj därefter den avsändarmall som du vill ändra inställningen för. Gå ner under ’Transportörsspecifika fält’ och välj DHL Freight.


 2. Ta boert bocken för 'Använder standard inställningar' om den är ibockad.


 3. Välj att lägga till produktspecifika fält. Fyll i all information (Produktkod, kundnummer, automatisk bokning vid validering, senaste bokningstid, bokningsinstruktioner och hur ni önskar att få bokningsbesked.) 
  Avsluta med att klicka på den gröna bocken för att verkställa inställningarna. 4. (Tänk på att transportörsinställningar som görs på avsändarmallen trumfar inställningar som görs under Inställningar > Transportörer > DHL Freight).

 

 Inställning på transportören

 1. Gå till  Inställningar > Transportörer >DHL Freight, Sverige


 2. Klicka på 'Lägg till' under produktspecifika fält


 3. Fyll i all information (Produktkod, kundnummer, bokningstider) klicka sedan i bocken för Automatisk bokning vid validering. När du är klar klickar du på den gröna bocken nere till höger.